Dažreiz klusēšana ir daudznozīmīgāka un cēlāka par pašu cildenāko un izteiksmīgāko retoriku, un daudzos gadījumos liecina par dziļu prātu.