Mīlestība - ciešanas; mīlestības neesamība - nāve.

+1
-15
-1