Ar sāli paēdis nebūsi; ar domām bēdas neizkliedēsi.