Kas aizdurvē grib sēdēt, tas sauli neredzēs. Griezieties pret sauli, tad ēnas paliks aiz muguras.

+1
+40
-1
You voted '+1'.