Lai iet kā iedams – dzīvs jau zemē nelīdīsi.

+1
-23
-1