Lai iet kā iedams – dzīvs jau zemē nelīdīsi.

+1
-11
-1