Vērtīgu cilvēku slavē ļaudis, mazvērtīgs pats slavējas.