Ne ik dienas saule spīd, ne ik dienas lietus līst.