Bez lietus nav auglības, bez asarām – laimes.

+1
+5
-1