Bez lietus nav auglības, bez asarām – laimes.

+1
+2
-1