Ne bez laika būs pavasaris, ne bez laika rozes ziedēs.