Labāk dzimtenē akmeni celts nekā svešumā par vagari būt.

+1
+33
-1