Labāk dzimtenē akmeni celts nekā svešumā par vagari būt.

+1
+35
-1