Labāk dzimtenē akmeni celts nekā svešumā par vagari būt.