Vienas mātes bērni – ne visi vienā slotā pērti, ne visiem viena laime.