Labāk lai per tēvs ar māti, nekā māca sveši ļaudis.