Vecs cilvēks iet mazumā un jauns iet garumā.

+1
+8
-1