Vecs cilvēks iet mazumā un jauns iet garumā.

+1
+4
-1