Vecs cilvēks iet mazumā un jauns iet garumā.

+1
+2
-1