Tas, kurš jautā - ir muļķis uz īsu brīdi, bet tas, kurš nejautā, paliek muļķis uz visiem laikiem.