Vedekla saka, ka uz galda pietrūkst maizes rieciens vīratēvam, vīratēvs, ka vedeklai.

+1
+11
-1