Vedekla saka, ka uz galda pietrūkst maizes rieciens vīratēvam, vīratēvs, ka vedeklai.

+1
+7
-1