Dievs radīja cilvēkus, bet Kolts viņus padarīja vienlīdzīgus.