Bērni vairāk līdzinās savam laikam nekā saviem vecākiem.