Audzināts cilvēks necenšas pārkliegt savu sarunas biedru un atbildēt uz jautājumiem, kas uzdoti citiem cilvēkiem.