Kas grib dzīvē ko sasniegt, atrod iespēju, bet, kas neko negrib, tas vienmēr atradīs aizbildināšanos.