Kam ir veselība, tam arī ir cerība, bet tam, kuram ir cerība - ir viss.

+1
-11
-1