Reizi iedzert - labi, divas - pietiekoši, trīs - nelaime.