Reizi iedzert - labi, divas - pietiekoši, trīs - nelaime.

+1
+30
-1