Reizi iedzert - labi, divas - pietiekoši, trīs - nelaime.

+1
+25
-1