Mācīti cilvēki virs zemes - tas pats, kas zvaigznes debesīs. Prāts un zināšanas - dzīvība sirdij un acu gaišums: kas dod dzīvību prātam un zināšanām, tas nemirst.