Tavas zināšanas pieder tavai dvēselei. Tava bagātība tik miesai pieder.

+1
+12
-1