Tavas zināšanas pieder tavai dvēselei. Tava bagātība tik miesai pieder.

+1
+11
-1