Tavas zināšanas pieder tavai dvēselei. Tava bagātība tik miesai pieder.