Kad pelei pajautāja, kāpēc tā tik maza, tā atbildēja, ka tāpēc, ka no kaķa baidoties.