Kopā ar radiniekiem ēd un dzer, bet netirgojies; ar ienaidnieku tirgojies, bet kopā nedzīro.