Tā, kas runā patiesību, zirgam ir jābūt jau apseglotam un runātāja vienai kājai jau jāatrodas kāpslī.