Aizdevējs vienmēr vēl savam parādniekam labu veselību.