Labāk grauzt sakaltušu maizi, bet savu, nekā ēst plovu, bet svešu.