Kas vienatnē ēd, tam arī vienatnē būs smagumu nest.