Kas vienatnē ēd, tam arī vienatnē būs smagumu nest.

+1
+16
-1