Kas dienā sveci aizdedz, tas tumsā bez gaismas paliks.

+1
+17
-1