Kas dienā sveci aizdedz, tas tumsā bez gaismas paliks.