Bagātība - grēks dieva priekšā, nabadzība - cilvēku.