Visaugstākā vīrišķība ir spējā pacelties pāri ienaidam un mīlēt savu pāridarītāju.