Visaugstākā vīrišķība ir spējā pacelties pāri ienaidam un mīlēt savu pāridarītāju.

+1
+32
-1