Ne tā ir skaista, kuru par skaistu dēvē, bet tā, kura tiek mīlēta.