Ja tevi septiņas reizes gāž zemē, tad celies astoņas reizes augšā.