Kas neprot klusēt, tas nekad neko lielu nepaveiks.