Pielāgošanās apstākļiem vienmēr ir liecinājusi par prātu.