Rīkoties atbilstoši apstākļiem nozīmē pakļauties nepieciešamībai.