Kas roku pie arkla pielicis, lai neskatās atpakaļ.