Tēva mājās garoza gardāka nekā svešās mājās cepetis.