Labāk maizes riecieniņš ar godu nekā klaips ar negodu.