Labāk maizes riecieniņš ar godu nekā klaips ar negodu.

+1
+20
-1