Taisnībai daudz pretinieku, labam cilvēkam daudz ienaidnieku.