Taisnībai daudz pretinieku, labam cilvēkam daudz ienaidnieku.

+1
+21
-1