Aptēstam akmenim pielietojums neizpaliks.

+1
-11
-1