Aptēstam akmenim pielietojums neizpaliks.

+1
-16
-1