Arī acis savā starpā nevarētu sadzīvot, ja starp viņām deguns nebūtu.