Ūdeņiem bagāta upe ir mierīga, gudrs cilvēks - nekad nav augstprātīgs.