Ja ne par vienu nedomāsi - nebūs, kas tevi atceras.