Tas, kurš neatzīst, ka kļūdījies - pieļauj nākošo kļūdu.