Labāk slikti pildīt savu pienākumu, kā labi - sveša. Negrēko tas, kas seko savam aicinājumam.

+1
+19
-1