Gudrais nebēdājas par zaudēto, mirušo un pagājušo. Ar to viņš arī atšķiras no nelgas.