Cilvēku vainago - gudrība, gudrību - miers, mieru - drosme, drosmi - iecietība.