Labāk ar gudru būt naidā, nekā ar muļķi draudzēties.